Home

Een geschiedenis, zo rijk als die van Mechelen zelf

Hotel 3 Paardekens
Het Mechelse Stadsarchief vermeldde reeds ten tijde van Napoleon, in 1808 de ‘Herberge de Peerdekens’ in de ‘Begijnenstraet’.  Enkele jaren eerder, eind jaren 1700, was er al sprake van ‘Het Verguld Peerd’. In de annalen wordt er dan een sprong gemaakt naar 1876 en vinden we voor het eerst de naam ‘Hotel de Drie Peerdekens’ terug. Later wordt het dan weer opnieuw  ‘Afspanning de Drij Peerdekens’. Niet alleen het aantal ‘Peerdekens’ is op honderd jaar toegenomen, maar ook de prestige van het huis. Die naam en faam blijft behouden tot laat in de 20ste eeuw. Vele Mechelaars hebben nog persoonlijke herinneringen aan ‘De Drij Peerdekens’ waar, tot in de zeventigerjaren, ook een kleine bar en een restaurant aanwezig waren.  Maar in die tijd sloot het hotel ook zijn deuren en tot in 2007 werd het niet meer gebruikt. In 2007 werd het startschot gegeven voor een volledige facelift.  Eind 2010 waren alle kamers heringericht en voorzien van het nodige comfort. Een nieuwe levensfase voor ‘De 3 Paardekens’ is ingeluid…